Back To Home Page

Oqwatnukewey Lukwaqn

Wutank Etl-Kina’masimkewey Mawio’mi Oqwatnuk Saqpi’tijk

The Wutanl oqwatnuk Saqpi’tijk na Kikanakwejk, Green Cove, Kualasoq/ New Haven, Menpo’q, Kawskwi Sipu, South Harbour, Menike’jk, Ktetanuk, Kini’skwaqtuk, Bay Road Valley, Bay St. Lawrence, St. Margaret’s Village, Black Point, Meat Cove, aq Kiwkta’w Miniku.

Wiptmulkemkewe'l Kikjuk Dingwall, 1945ek.Wiptmulkemkewe'l Kikjuk Dingwall, 1945ek.
The North Highlands Community Museum.

Ekwitamtimkis

Ekwitamtimkis wjit kini’squnejk wutanl oqwatnuk Saqpi’tijk 1930ek mi’soqo 1980ek. Tetuji pukwelkis kini’squnej jel walipotl wejita’ql Kespukwitk aq Pastunkewa’kik aji-kwitamtijik. Poqji-kwitamemk Peskewiku’s mi’soqo Wikumkewiku’s kisna Wikewiku’s. Kini’squneje’kemk mawki’kis lukwaqney oqwatnuk Saqpi’tijk 1930’sek aq 1940’sek mita weli-pkwataqatijik ekwitamewinu’k na tele’k aq ajelk pekwatumk aq jakejue’kemk. Leonard Jackson teluet, “Msit wen ala’toqipn kini’squneje’kemkewe’l walipotl tujiw,” Leonard wikmaq paqasita’snik, ekwitamtijik ne’siskl na’kwekl, ne’pa’tijik pesqunatek te’sijik mime’jk tujiw netui’ske’tijik 43 te’s n’katikn.

Mensasik wunji aq wsukni. Kini’squnej na’tamiaw asukom ellika’timk tel-pittaqsit. Wun’ji na’tamiaw newte’ jel a’qatayik ellika’timk telki’k, aq wsisqun ne’w ellika’timk telki’k na na’tamiaw newtiska’q jel ne’wt ellika’timk tel-pittaqsit. Na’tamiaw si’st kaskimtlnaqn n’katiknn teli-kskukk kis-waqama’luj. Pska’w ewe’wasik kini’skunejk ketanuj. Wejitumk kmu’j na’tamiaw newtiska’q jel na’n tel-pittaq, nastek qasawo’qey sm’kwati, telui’timumk napoqn. Sm’kwati nekwasa’tumk qasawo’qey majjoqtelikn ta’n a’papi naspisit. A’papi-iktuk naspisit malike’wji’j weskitqo’qet kwlaman nmiaten mime’j ta’n eliet.

Ne’sijik ji’nmuk ke’kupultijik mto’qn kwlaman nmia’titaq mime’jk. Ta’n wen kaqamit ke’kupuimk, tewa’tek nikantuk walipot, amujpa natawa’qa’toq napoqn kisna messita’tal mime’jl. Ne’wt me’to’t mime’j, poqji-sewtaqa’latl malike’wji’jl tujiw ji’nmuk kiskaja’la’tijl me’ a’papi’l wjit pilue’l mime’jl. Natqa’luj mime’jk, wali’j nispilut walipot-iktuk, tujiw ji’nm elji’met ta’n mime’j pemi-npik. Me’ naspijl malike’wji’jl. Tepayjimatl wali’j-iktuk toqo meski’kewey walipot kikjuk etek.


Amskesewa'j wipitm'u 1914ek Dingwall.Amskesewa'j wipitm'u 1914ek Dingwall.

Pukwelkl pitue’kl awnasqaqniksipnl 1930’sek aq 1940’sek. Dingwall Harbour mawi-awnasqaqniksip ula pitue’k, tetuji waju’aqsip walipotl, wskwijinu’k assoqmliketa’snik pitue’k walipotl elkusuatmi’tijl. Jel we’kaw jipsme’l walipotl aq Aspy keltaqpilasiksipnl newte’jk epatua’timkewey.

George Burton mawi amskwesewa’j ekwitamalajik kini’skunejk ula tett. Sa’q i’ telta’sultipnik wenik kini’skunejk siklati’k, na mu ketana’tikipnik. George etl-kwitamejek Pastunkewa’kik nemiasnik wenik ketana’tijik kini’skunejk. Na kisita’sis wjinu’kwatm ne’wt apaji-l’miejek. Elma’toqsip napoqn, paqasa’sis aqtata’q aq ne’pasnl kini’squnejl. Ekinua’tuasnik kisiku’k ta’n telamuksit ula mime’j aq kis-malqumut. Na poqji- ilpalikala’tisnik mkumi-iktuk tujiw elkima’tijik Aspy tujiw Pastunkewa’kik.

A photograph of swordfishing boats, Dingwall 1945.Swordfishing boats in Dingwall, 1945.
The North Highlands Community Museum.

Joe Curtis weskwijinuis 1922ek aq poqji-ktanasnik kini’squnejk 1937ek, newtiska’q jel na’n tewije’ksip. Toq-kwitamti’tisnik Jerry MacDonaldal aq Ed Zwickeral. Mna’q ketanaqsipnik kini’squnejk. Na pipanimasnik tali-kjijitew nmiaj kini’squne’jl. Telima’tisnl alaptmuan wpis aq wsukuni mita tewaskitekl samqwan-iktuk. Ed elulasnl Jerryal ke’kupa’silin tewa’tek nikantuk nastestuan napoqn mime’jl, na’sik messita’snl amskwesewe’l mita petasisnl na’ku’setl. Ekwitamtite’wk na naskmi’tisnl a’kwesnn ta’n ma’ petasulti’k. Mita Jerry messita’pnl mime’jl, Ed elulasnl Joeal na mawi amskwes ne’pasnl kini’squne’jl; ne’pa’tisnik ne’sijik na na’kwek. Kespi ne’pa’tl Joe mime’jl na’tamiaw l’uiknek kaskimtlnaqn tel-ksukulkisnl.

Allan aq Gussie MacLellan elp weji-nenusnik wjit teli-nta’ ktana’tij kini’squnejk. Weji-kwitamesnik walipot teluisik Angus L , na’tamiaw newiska’q jel ukumuljin atlika’timk tel-pittaq, toqi-lukuti’tisnl Peter Kanaryal. Weji-kwitamtijik Dingwall, na’sik l’ta’taq Scaterie aji-a’sikua’tijik kini’sunejk.

1970’sek nesutmumk mercury wina’toqsip kini’squnejuey lukwaqney, na’sik siaw-sikoqiaqip tela’luekl meski’kl walipotl natqapilawtikl. Natqapilawemk ewe’wut pittaqsit a’papi ta’n mkiknn naspultikl. Mime’jk nastesultijik, we’kaw mime’ji’jk. Napoqna’tekemk mu tetuji ewla’tukip ekwitamemk nkutey natqapiluemk. Eykik telita’sultijik qame’kewe’l natqapiluemkewe’l walipotl o’pla’tu’tijek kini’skunejk teli-ktanuj aq Kanataewaq telo’tmi’tij mu koqqwaja’luksiki’k ke’sk nesutmumkek mercury. Mu kisankualuksikek kini’squnejk Kanata, me’ kisankualupnik Pastunkewa’kik. Kiskuk mu asite’tasinuk ktanuksinew kini’squnejk poqtapa’q St.Lawrence na’sik asite’tasik kis-pmteskmumk Sulieweye’katik.


Esnoqnemk

A photograph of a mill wheel.Mill wheel at Murdock & Archie MacDonald’s mill in Big Intervale. The North Highlands Community Museum.

Pukwelkik ji’nmuk oqwatnuk Saqpi’tijk esnoqna’tisnik toqa’q kaqi-kwitamemk aq kaqi-ika’taqumk. Jim Stackley teluet, “Na msit wen tel-lukwep.” Nuta’q kmu’j epsmumk wenik wikual aq wjit eltumk wenji’kuo’ml aq walipotl na keknue’ksip esnoqnemk wjit wutanl. Mu te’sik wen keknue’ksip esnoqnemk wjit wutanl. Mu te’sik wen esnoqnek kiskuk, na’sik eykik me’ wenik tel-lukutijik.

Roddie MacLeodewey Mulinm Dingwallk.Roddie MacLeodewey Mulinm Dingwallk.
The North Highlands Community Museum.

Jim Stackley wesku’tkip atel esnoqnemkek Kikanakwejk ta’n tujiw ji’nmuk kaqi-peykweteskmi’tis Unama’ki kwilmi’tij lukwaqn kisoqe’k. Jim mikwite’tk nekm, Henry Stockley, Charlie Stockley aq Angus Link etli-esnoqa’tisnik Aputamkiejitewe’katik, kikjuk Marion Bridge. Telua’tisnik wenik mu eymuk wen aji-nta’-la’kitekat aq Angus Link. Me’ kiskuk mna’q matta’mit. Eykisnik ji’nmuk ala’tu’tijl sawbenchl aq mulinji’jl ela’kittunew puksukl. Alta’jik ela’kittu’tijl puksukl ta’n wlteskital psaqte’jk. Miawla’kewey aq wela’kewey na’msit apankituj mita maliamtultipnik wenik tujiw. Mu suliewey apankituksik wen awnaqa apaji-wla’laten. Ta’n tujiw mu eymuk wen tel-lukwet, amujpa ela’kittasikl puksukl tujiw naskoqte’mumkl tmi’kn-iktuk.

A photograph of a mill in Cape North.John MacLeod’s Cape North mill, in winter.
The North Highlands Community Museum.

Ila’juktmumk puksuk wjit kesik lukwaqnik. Mu pasik ela’kittumitl puksukl amujpa elp ilamko’tasikl lakkla’ns-iktuk ne’wt kispatek. Betty Stockley teluet, “Etuk na ji’nmuk welta’suatmi’tisnl mawi amskwesewe’l mulinn mita metue’kip ela’kittekemk.” Tmk, temasqita’sikl kmu’jl tmi’kn-iktuk , tujiw naskoqta’sikl kwlaman sasqatetal. Tujiw elatejitumkl puksukl walqumikan tujiw ela’kittasikl sasqe’l ta’n elatejitumkl ta’n etlitumk walipotl kisna wenji’kuo’ml. Ta’n tujiw mulin poqji-wekasimkek, etekipnl te’s wutan. Saqpi’tijk, tlia’j tekle’jit wen wikit nkutey oqatnuke’l Black Brook 1800’sek.


Mulqate’kemk

A photograph of the gypsum mines in Dingwall.Gypsum mine entrances in Dingwall.
The North Highlands Community Museum.

Kiskuk mu mulqate’kemit oqwatnuk Saqpi’tijk, na’sik ne’wt pukwelki’kl etl-mulqa’timki’kl eteksipni’kl na’te’l. Mawelkisnl ta’n etl-mulqatmumk Gypsum. Gypsum na wape’k kisna ntlu’tewamu’k nukwiaq kun’tew, wejiaq wiskipowk. Eykik wenik telua’tijik ta’n koqoey wjit tetuji pukwelk gypsum Dingwall. Mita ki’s sa’q eteksipnek paqtapa’qek.

Etl-mulqemk Kikanakwejk na Gypsumey eteksip Whitty Shore ta’n elp telui’tasik Beach Crossing Road. Poqjitasiksip Kikanakwejk ta’n etl-mulqatmumk gypsum, Etquljuiku’s, 1924ek walipotl, Aspy, amujpa pasteskiksip ne’wt atlika’simk tel-pase’k mkumi na’taqma’tun wskijikuekewey wjit telitumk. Kne’kek, Vincent Donovan ika’toqsip mulqemkewey kiskaja’taqn aq pikwekl kmu’ji’kann eltasiksipnl : newte’jk wjit wasoqateskewey, newte’jk wjit nukte’mumk Gypsum, etl-klo’tmumk lukwaqne’l aq mtmo’taqnewo’kuo’m. Puljaynewawti ika’tasksip wjit puljaynl ta’n pqutayjitaq Gypsum.

Mtmo’taqney ta’n poqji- mulqutipnik Kikanakwejk teluisiksip Canada Cement Company tleyawultijik Muliank. Elukewkwi’tisnik na’tamiaw kaskimtlnaqn te’sijik ji’nmuk toqo piluawtik pekwatu’tis, lukewinu’k 27 smalki’l te’s ne’wt ajiet, nuji-po’qa’tijik 33 smalki’l, aq nujo’tk nukte’kemkewey 54 smalki’l te’s ne’wt ajiet.

Po’qwasiksip kun’tew tujiw nekwa’sa’tumk dynamite pastelmn kun’tew kwlaman Gypsum kis-talqa’laten. Ne’wt kistalqa’tumk wasoqiteska’sik qaliputi ewe’wmumkis tepo’tasiktn puljayn-iktuk tujiw elayjitasik, nukta’siktn.

Tujiw gypsum tewputuatasik eltumkl mawamko’tasikl. Lame’k mawamko’tasikl episnik nanijik elqanatek weji-sikua’lujik malike’wk te’s sikua’lut ta’n tujiw pitmatmumk walipotl, kwlaman ma’ awsamelknuk kun’tew ke’kutek kispisuney-iktuk. Sikua’luj malie’w, Gypsum kutatesk kisi-pisuney-iktuk tujiw toqjuapilasik ta’n etl-pitkmasikl walipotl. Ewe’wmumk telikk nkutey wasaqta’w ta’n kisi-nispilmumk lame’k walipot-iktuk.


1925ek, Walter Whitty aq Maurice Williams siktesinkisni’k ta’n tujiw peji-panta’tasikek malike’w ke’kupukui’tij. Miamij siaw-lukutimkis kwlaman we’jiaten, na’tamiaw si’st ajiet mi’soqo we’jut aq kelite’tasiksip wjit tetuji nessana’q mulqutimk.

Na’msit kiskuk weskwiaq ta’n i’tl-mulqatasikip Gypsum Kikanakwejk na elqanatekewe’l, gypsum aq etekl me’ kun’tal tepo’tasikipnl wtapaqanm walipotl ta’n tujiw pitkmasik.

Ktik meski’k etl-mulqatekemk eteksip Dingwall, ta’n etl-mulqatmumkis Gypsum 1933ek mi’soqo 1954ek. Kepjoqa’siksip 1940ek mi’soqo 1945ek tela’tekek amskwesewey matntimk wsitqamu’k, mi’soqo tujiw pemi-ajimtue’ksip mulqatmumkek Gypsum Dingwall’k, teluet “Telqaqanikip nkutey me’ski’k kjikan; msit wen sesaqa’sit. Jijuaqa kaqita’tki’k mu koqoey weskwianukek.”

Jack Fitzgerald mil-lukwes etl-mulqa’timk, ewe’kis jackhammer, sekapaquekewey, aq mulinji’ja’sik qaliputi, qaliputi, aq elp nikanpukuis. Teluet ta’pu na’kwek sa’se’wita’snik lukewinu’k, elukutijik tepkik aq na’kwek, siwkw mi’soqo toqa’q.

Mikwite’tk telui’tiksipnl ta’n dynamite nekwasa’tumk “HS” mita na amuj tel-niktuika’sik ika’tumk. Mikwite’tk te’sipowk aq tapaqne’l i’ we’wasikek elayjitumk Gypsum aji-nukta’sik, kne’kek trukil ewe’wmumkipnl. Jack teluet ji’nmuk poqji-lukutisnik mulqate’kemk mita aji-wli-pkwatekemk aq katu ika’taqumk. Teluet wejita’snik teliamasek nkutey Cheticamp aji-lukutinew.


A photograph of various grades of gypsum.Various grades of gypsum found in Mabou.
The C@P Society of Cape Breton.

1954ek, pemi-ajimtue’k gypsum mulqatmumk aq smaqkitmumk. Mita pukwelk sisku pitek, mu walipotl kisi-wajua’tasinukl, na pemi-ajawtik tel-lukwemk. Wendell teluet, “Eyki’k apajita’snik ika’taqumk, nasik pukwelki’k aji-kwitamtisni’k kisna poqji-wije’wmi’tisnek mulqatekemkek. Gypsumey lukwaqney eliwsutasikek Sipekne’katik, Dingwall aq kikjuk tle’k ji’nmuk wije’wmi’tisnek.

Lillian MacKinnon mikwite’tk tetuji mtue’ksip Gypsumey lukwaqney kepjoqa’sikek aq elia’q Sipekne’katik pukwelkik poqtukwatmi’tis lukwaqn, eykik apaji-kwitamtisnik. Pukwelki’k naqtmi’tis ika’taqumk aji-lukutinew mulqatekemk, ika’taqumk kaqiaqip aq wenik amujpa malsano’kuomk attelmi’tis wilu’ew.

Dingwall aq wejuow, Gypsum mulqatmumk kaqi-pilua’toqsip ta’n telo’ltimk. Wutanl pilua’siksipnl. Tlia’ na eykik me’ ala’la’tisnik waisisk aq ika’taqnji’jl, ika’taqumk kaqi-ksika’siksip gypsum poqji- mulqatmumkek Dingwall. Mc Evoy alsutk ika’taqn na’msit meski’k ika’taqaney weskwiaqsip Cape North ta’n tujiw ejikla’tasikek mulqatekemk.

 

Ula aknutmaqn mawi-amskwes ewikasiksip, Off the Beaten Track: Folklore, History and Stories from the Communities North of Smokey kisi-wi’kik Joliene Stockley aq Linda Symes apoqnmuasnl. Tewa’tu’tis Community Learning Association North of Smokey (CLANS) Kikanakwejk, Mi’kma’ki.

WorkThroughTime LogoDownload a PDF version of this story. [file size = 416 KB]


 


© C@P Society of Cape Breton County, 2009

Site Map